Safe Driving Center

Nossebro

leader

Förstudie 

 • Bidrag Leader Kärnan+
 • Essunga kommun
 • Bidrag Bike Trollhättan
 • Bidrag Nossebro Företagsnätverk
 • Bidrag Försäkringsbolag
 • Ideell arbetsinsats

Omvärldsintresse

 • Motorcyklisterna - SMC, SMC-Väst, klubbar
 • SMR och detaljister i närområdet
 • Vägverket
 • NTF
 • Körkorts-och förarintygsutbildare
 • Försäkringsbolag
 • Landsting
 • Polisen

Grundutbildning -MC gymnasielinje

 • läroplan MC-mekaniker
 • dimensionering
 • läromedel
 • utbildningslokal ( Essunga skola?)
 • elevbostäder
 • ekonomi
 • lärare, praktik

Essunga Park - Trafiksäkerhetsanläggning

 • banutformning - markytbehov
 • lokalbehov - garage, kurslokaler, adm
 • specialutrustning för banövningar
 • stängsel
 • kostnadsberäkningar, intäktsprognos
 • finansieringsalternativ

Essunga Park - Markfrågan

 • åtkomstmöjlighet inom kommunen
 • naturpåverkan
 • buller
 • köpa eller hyra
 • kostnadsbilder
 • samverkan andra aktiviteter

Essunga Park - Organisation

 • Huvudmannaskap, ledning, administration
 • Kommersiellt utnyttjande - MC-branschens importörer och handlare, utbildnings-och touringföretag, trafikskolor m fl
 • Ideellt utnyttjande - SMC, klubbar
 • Sommar-och vintersäsong - öppethållande
 • Prisfrågor - “banverket”

Safe Driving Center

MÅL

Minska trafikolyckor med Motorcykel och Moped

 • kvalificerad instruktörsledd trafiksäkerhetsträning i praktisk och teoretisk kursverksamhet året runt
 • ökat riskmedvetande
 • attitydpåverkan - skydd, säkerhet, hastighet
b_anlage
Essunga-modell

I ett trafiksäkerhetsperspektiv kan det visa sig kostnadseffektivt om myndigheter och lokala organ och beslutsfattare ville hjälpa till med att anlägga träningsbanor.

 Sådana träningsresurse skulle kunna användas både för grundutbildning, körkortsprov

och vidareutbildning efter körkortsprovet.
 
FEMA 2007

[Home] [Förstudie] [Nyttjande] [Moment] [Superläge]